Refundable policy


5. CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO HOÀN TIỀN

Trong trường hợp khách hàng đã thanh toàn tiền cọc, thanh toán đầy đủ tiền đặt phòng. Nhưng do điều kiện khách quan nên hủy chuyến đi của mình thì https://jmhotel.vn sẽ hoàn lại số tiền cho khách hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua thông tin mà khách hàng cung cấp cho https://jmhotel.vn/vi/. Việc hoàn tiền sẽ dựa vào quy định của mỗi booking phòng khác nhau. Vì sẽ có những booking sẽ hoàn tiền 100%, 70%, 50%, 30%… Việc hoàn tiền này sẽ được nhân viên https://jmhotel.vn/vi/ thông báo cho khách hàng qua điện thoại hoặc email.

Khách hàng lưu ý:

https://jmhotel.vn/vi/ có quyền thay đổi điều kiện, hủy bỏ chính sách bất cứ lúc nào không cần thông báo trước. https://jmhotel.vn/vi/ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thay đổi ngày, loại phòng… gián tiếp, ngẫu nhiên hay do hậu quả phát sinh hoặc trong trường hợp bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh…)

Điện thoại: +84 386936938
Email: info@jmhotel.vn
Địa chỉ: D2-7, Bãi Khem, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang 92000, Việt Nam